Light installations in Merrion Square

HVO: Hydrotreated Vegetable Oil

Ciallíonn HVO Hydrotreated Vegetable Oil. Is bithbhreosla é déanta ó ábhar athchúrsáilte agus dramhaíl phlandaí ag úsáid próiseas speisialta córáil dramhaíola. Déantar ó 100% dramhaíl ola phlandúil agus saill ainmhíoch agus soláthraíonn sé laghdú astaíochtaí Co2 suas go dtí 90%. Tá HVO slán, sábhaile, in-aitnuaite, agus ar ard-chaighdeáin agus ciallaíonn sé sin feabhas i dtaobh dóchan, scagaireacht agus feidhmiú innill ná gnáth díosal breosla íontaise.

Ní bithdhíosal é HVO. Tá difríochtaí bunuasach eathartha agus ní bhaineann an driochthionchar a bhíonn ag bithdhíosal don timpeallacht leis dá bharr.

Bíonn na buntáistí seo a leanas aige thar gnáthdhíosal.

  • Laghdú 90% ó thaobh Aistaíochtaí Charbóin
  • 100% inmhalartaithe le breosla iontaise díosal
  • Deimhnithe inbhuanaithe ag ISCC
  • Aer áitiúil níos glaine
  • Is féidir é a stóráil ar feadh deich mbliana
  • Feabhas ar shláinte na bfhostaí (feabhasaíonn sé an caighdeáin aeir mórthimpeall ar aon inneall a úsáideann é)
  • Feidhmiú agus iontaofacht eisceachtúil
  • Níl aon gháth le hathraithe nó trealamh nua

https://threecastlesburning.libsyn.com/bringing-light-to-oconnell-street-with-nicola-pierce

IR
Skip to content