Lights over Millenium bridge

Modhanna Coigilt Fuinnimh

Power Usage Dublin Winter lights 2022

This battery storage will charge in off-peak periods between midnight and 0600.

Luchtófar na taisc-cadhnraí ag uaireanta seachbhuaice, idir méan oíche agus a 6 a chlog ar maidin. Ag buaicuaireanta úsáidfear an cumhacht breise seo chun aon bhreis-éileamh ar an eangach leictreachais a sheachaint.

IR
Skip to content