Dublin Winter Lights 2022

Dublin City Council Dublin Winter Lights Children’s Art Competition

Mar chuid de Shoilse Geimhridh Bhaile Átha Cliath 2023, ba mhaith le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath cuireadh a thabhairt do pháistí páirt a ghlacadh i gComórtais Ealaíne Geimhridh atá thar a bheith spreagúil.

Beidh na saothair ealaíne bhuaiteacha á dteilgeadh ag Cearnóg Barnado ar Shráid an Dáma agus ar Shuíomh Ghréasáin Shoilse Geimhridh Bhaile Átha Cliath de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le linn mhí na Nollag. Bronnfaidh Ardmhéara Bhaile Átha Cliath, Daithí de Róiste duais ar na trí hiontrála is fearr agus úsáidfear na dearaí seo mar chuid de chárta Nollag oifigiúil an Ardmhéara don bhliain 2023.

Is é téama an tsaothair ealaíne ná ‘Draíocht na Nollag i mBaile Átha Cliath’.

“Tá aimsir na Nollag thar a bheith álainn agus tá mé ag tnúth go mór leis na dearaí a chumfaidh na páistí a fheiceáil,” arsa an tArdmhéara. “Déanann téama na bliana seo ceiliúradh ar dhraíocht na Nollag inár dtithe agus inár gcathair. Mar sin, cuirigí bhur samhlaíocht ar lasadh agus bígí ag tarraingt nó ag péinteáil!”

The closing date for entries is 12th November. Entry is open to anyone under the age of 18, and all entries should be emailed to [email protected].

All entrants must obtain parental/guardian consent before applying for the competition.

• Ba cheart don saothar ealaíne a bheith i gcruth 9:16

• Ba cheart don saothar ealaíne a bheith bainteach leis an téama ‘Draíocht na Nollag i mBaile Átha Cliath’.

• Níor cheart go mbeadh aon bhrandáil nó teachtaireacht pholaitiúil sa saothar ealaíne.

• D’fhéadfadh an saothar ealaíne a bheith mar tharraing dhigiteach, péintéireacht, sceitse, colláis etc ach caithfear é a chur isteach mar chomhad ardtaifigh nó scanadh i bhformáid .jpeg, .png, .pdf.

• Cuir lipéad ar do chomhad le d’ainm/eagraíocht/ainm do ghrúp

• Cuir lipéad ar do chomhad le d’ainm/eagraíocht/ainm do ghrúpa.

• Ná cuir d’ainm/ainm do ghrúpa isteach sa saothar ealaíne féin. Teilgfear ainmneacha na n-iontrálaithe thíos faoin saothar ealaíne.

• All applicants must be under 18 years of age as of November 20th 2023.

IR
Skip to content