Glao Oscailte d’Ealaíontóirí do Shoilse Geimhridh Bhaile Átha Cliath 2023

Ócáid fíorálainn bhliantúil is ea Soilse Geimhridh Bhaile Átha Cliath a shoilsíonn an chathair le hiliomad taispeántas álainn agus gníomhaíochtaí cultúrtha le linn shéasúr na Nollag. Bíonn an fhéile ar siúl i gcroílár Bhaile Átha Cliath agus claochlaítear an chathair ar fad le hiontais an gheimhridh, ag mealladh cuairteoirí ó áiteanna ar fud an domhain chun taitneamh a bhaint as an atmaisféar draíochtúil.

Tá Soilse Geimhridh Bhaile Átha Cliath 2023 á léiriú ag Eventco Éireann thar ceann Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus mar chuid d’fhéile na bliana seo, táimid ag tabhairt cuireadh d’fhísealaíontóirí a saothar ealaíne a chur isteach le haghaidh mapáil teilgin ar fhoirgneamh íocónach Ard-Oifig an Phoist (GPO) agus Teach an Chustaim. Is deis uathúil agus spreagúil í seo chun beocht a chur i do chuid ealaíne agus d’fhís chruthaitheach a roinnt le lucht féachana ollmhór agus éagsúil.

Is meán dinimiciúil é mapáil teilgin a dhéanann íomhánna agus beochaintí a theilgean ar dhromchla tríthoiseach, ag cruthú eispéireas amhairc tumthach a mheallann lucht féachana. Trí do shaothar ealaíne a chur isteach, beidh deis agat do chruthaitheacht a léiriú, dúshlán a thabhairt duit féin maidir le do chuid scileanna agus amharcléiriú iontach a léiriú ar cheann de na sainchomharthaí is cáiliúla in Éirinn.

Déanfar saothar ealaíne na n-ealaíontóirí a roghnófar a theilgean ar fhoirgneamh le linn na féile, rud a chruthóidh eispéireas dochreidte agus dodhearmadta do chách. Seo deis d’ealaíontóirí dúshlán a thabhairt dóibh féin, a bportfóilió a leathnú, agus aitheantas a fháil dá saothar. Bígí linn chun foirgnimh Ard-Oifig an Phoist agus Teach an Chustaim a shoilsiú le linn soilse geimhridh Bhaile Átha Cliath, agus cuir beocht i d’fhís ealaíne trí mhapáil teilgin ag féile Soilse Geimhridh Bhaile Átha Cliath.

Join us in illuminating the GPO and Custom House buildings during the winter nights of Dublin, and bring your artistic vision to life through projection mapping at the Dublin Winter Lights festival. 


Féach le do thoil ar an PDF a thugann achoimre ar an bpróiseas aighneachta.

Eolas atá ag teastáil ar an bhfoirm chlárúcháin:

• Sonraí teagmhála lena n-áirítear: ainm, seoladh poist, seoladh ríomhphoist agus uimhir ghutháin an ealaíontóra nó an cheannaire foirne.

• Teideal an Togra.

• Achoimre ar an Togra: Líne amháin a dhéanann cur síos ar do thogra don mhapáil teilgin (thart ar 50 focal).

Closing
time for submission:

14:00 GMT 19th May 2023 Late submissions will not be accepted.


Dublin Winter Lights
Dublin Winter Lights